Ely-keskuksen vesitilannekatsaus 4.1.2019

Rautalammin reitillä säännöstelemättömät Pielaveden, Iisveden, Suonteen, Hankaveden ja Konneveden korkeudet ovat edelleen hiukan laskevia. Koko reitillä ollaan 15 – 50 cm alle ajankohdan keskiarvon, mutta ajankohdan minimihavaintoihin on vielä matkaa. Hankaveden pinta on eniten alle keskiarvon, mutta Konnevesi on lähimpänä ajankohdan pienintä havaintoa.

Pohjavesihavaintopaikoilla vesivarastot ovat vähissä. Nykyisessä säätilassa uuden pohjaveden muodostumista ei juurikaan tapahdu.

Järvien jäätilanne on huono, kun tilannetta tarkastelee jäällä liikkumisen kannalta. Vuodenvaihteen runsaat lumisateet aiheuttivat jäiden painummisen ja lumikerroksen kastumisen. Välillä vallinnut kova pakkanen jäädytti pintakerroksen, jonka päälle satanut uusi lumi jäänee eristeeksi. Todennäköisesti kohvakerrosten väliin on jäänyt jäätymättömiä kerroksia ja järvi voi olla hankalasti liikennöitävä millään välineellä.

Vastaa