Etelä-Konnevedelle kaavaehdotus ja kulttuuriympäristöselvitys

Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavaehdotus on nyt nähtävillä Rautalammin kunnan yhteispalvelupisteessä. Kaavan on tarkoitus päivittää vuoden 1998 kaava vastaamaan Konneveden kunnan samaa järveä koskevaa kaavaa. Kaavaenhdotus on nähtävillä kunnan yhteispalvelupisteessä marraskuun loppuun saakka.

Kaavoitusprosessin yhteydessä tehtiin kulttuuriympäristöselvityksiä ja siinä kartoitettiin muun muassa alueen muinaismuistoja. Rautalammin kunnanhallitus päätti maanantaina tehdä alueella kulttuuriympäristöselvirtyksen, joka tulee pitämään sisällään vanhan kartta-aineistoon, perinnebiotooppeihin ja elolliseen luontoon liittyvät selvitykset.

 

Vastaa