Metsäkaupat Partaharjun Puutarhan kanssa

Rautalammin kunta myy metsäsuunnitelman mukaiset metsänmyyntikohteet Partaharjun Puutarhalle. Partaharjun Puutarha teki kunnalle parhaan tarjouksen myytävästä puustosta. Kohteet ovat pääasiassa harvennushakkuukohteita. Partaharjun Puutarhan tarjous oli 81.627 euroa.

Vastaa