Minja-Riina Nenonen kirkkovaltuustoon

Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Veikko Ruostila vapautetaan kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja varapuheenjohtajuudesta paikkakunnalta pois muuton vuoksi, ja että hänen tilalleen kirkkovaltuustoon kutsutaan varajäsen Minja-Riina Nenonen.

Neuvosto esittää myös, että kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan uuden varapuheenjohtajan toimikaudeksi, joka päättyy 31.12.2016.

Niin ikään kirkkovaltuustolle esitetään, että Ruostila vapautettaisi myös rovastikuntaneuvoston varajäsenyydestä ja että hänen tilalleen valittaisi uusi varajäsen toimikaudelle, joka päättyy 31.12.2018.

Vastaa