Suojateitä valvotaan tehostetusti

Itä-Suomen poliisilaitos valvoo suojatiesääntöjen noudattamista tehostetusti ensi maanantaina ja tiistaina. Valvontaa suunnataan autoilijoiden, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden suojatiekäyttäytymiseen.

Erityistä huomiota kiinnitetään autoilijoiden kunnioitukseen suojatietä kohtaan. Lain mukaan suojatietä ylittävälle jalankulkijalle on annettava esteetön kulku. Suojatietä ylittävän kannalta erityisen vaarallista on suojatien eteen pysähtyneen ajoneuvon ohitaminen pysähtymättä.

Valvonnalla tähdätään suojateiden pitämiseen nimensä mukaisesti turvallisena paikkana ylittää ajorata.

Vastaa