Rautalammin kalakuolemat

Poliisille on kirjattu perjantai-iltapäivällä viranomaistietojen pohjalta rikosilmoitus epäillystä ympäristön turmelemisesta liittyen Rautalammista todettuihin kalakuolemiin. Alueelta on otettu viikonloppuna ympäristönäytteitä, joiden ottamisessa myös poliisi on ollut mukana.

Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n suorittamassa vesinäytteiden alustavissa tutkimustuloksissa ei ole tullut esille sellaisia seikkoja, jotka olisivat tavanomaiseen tilanteeseen verraten poikkeavia. Viranomaisten taikka poliisin tietoon ei ole myöskään tullut esille sellaista seikkaa, joka tukisi suoraan sitä, että asiassa olisi syytä epäillä jotakin rikosta.

Näytetulosten tutkinta ja tulosten tulkilta jatkuvat kuitenkin edelleen. Joidenkin näytetulosten valmistuminen tulee viemään ajallisesti noin kaksi viikkoa.

Poliisi jatkaa kuitenkin osaltaan ja yhteistyössä viranomais- ja asiantuntijatahojen kanssa asian esiselvittämistä. Mikäli asiassa tulee esille myöhemmin seikkoja, joiden nojalla asiassa tulisi käynnistää ja toimittaa varsinainen esitutkinta, tehdään päätös esitutkinnan aloittamisesta erikseen.

Tapahtuneen selvittämiseksi kokonaisuudessaan, yleisö voi ilmoittaa havainnoistaan taikka tiedoistaan myös poliisin vihjepuhelimeen numeroon 029 541 5232 taikka sähköpostilla vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi

Vastaa