Rautalammin kunnalle valtakunnallinen Ikäystävällinen teko -palkinto

Suomen vanhin valtakunnallinen eläkeläisjärjestö Eläkeläiset ry on syksyn mittaan kampanjoinut Suomessa ikäystävällisen kunnan puolesta. Osana kampanjaa olemme kannustaneet jäsenyhdistyksiämme etsimään esimerkkejä ikäystävällisistä teoista Suomen kunnissa.

Eläkeläiset ry:n hallitus päätti saamiemme ehdotusten pohjalta 15.11.2019 kokouksessaan palkita Rautalammin kunnan liikuntatoimen esimerkillisestä toiminnasta ikäystävällisyyden puolesta. Aloitteen asiasta teki jäsenyhdistyksemme Rautalammin Eläkeläiset ry.

Ikäystävällinen teko 2019 -kunniakirja luovutetaan Rautalammin kunnan edustajalle Eläkeläiset ry:n 60-vuotisjuhlassa Kulttuuritalolla Helsingissä keskiviikkona 4.12. juhlaluennon yhteydessä. 

–Rautalammin kunnan tarjoama Ikäihmisten liikuntakalenteri ja syksyllä toteutettu penkkilenkki ovat oivallisia esimerkkejä siitä, kuinka voidaan pienin konkreettisin teoin edistää ikäihmisten liikuntamahdollisuuksia, joista toivoisi Suomessa otettavan oppia laajemminkin, sanoo Eläkeläiset ry:n toiminnanjohtaja Jan Koskimies.

–Haluamme palkinnolla korostaa ikääntyneiden liikkumiseen merkitystä kansanterveyden ja hyvinvoinnin kannalta, ja muistuttaa että ikääntyneiden liikkumiseen satsaaminen ja palveluiden maksuttomuus ovat kunnalle viisas ja edullinen tapa edistää asukkaidensa terveyttä.

Rautalammin kunnanjohtaja Anu Sepponen on tunnustuksesta iloinen.

–Onhan tämä todella hieno tunnustus. Arvokkainta on, että myönteinen palaute tulee palveluiden käyttäjiltä, eläkeläisiltä itseltään. 

Sepponen sanoo, että Rautalammin kunnassa pyritään tekemään mahdollisimman paljon ennaltaehkäisevää terveystyötä ja edesauttamaan sitä, että ikäihmisetkin pysyvät hyvässä kunnossa.

–Viime vuonna esimerkiksi jaoimme ilmaisia askelmittareita ja kenkien liukuesteitä, turvallisen liikkumisen innoittajaksi ja tueksi, kelistä riippumatta.

Kotihoidon vastaava Anne Haukka vastaanotti palkinnon

Eläkeläiset ry on puolueisiin sitoutumaton valtakunnallinen eläkeläisjärjestö. Se toimii eläkeläisten edunvalvojana, sosiaalisena yhteenliittymänä ja erilaisen kansalaistoiminnan foorumina. Sillä on eri puolilla maata 14 aluejärjestöä, 220 paikallisyhdistystä ja noin 26 000 henkilöjäsentä. Vuonna 1959 perustetun Eläkeläiset ry:n 60-vuotisjuhlavuoden päätapahtuma on Kulttuuritalolla Helsingissä 4.12 2019.

Vastaa