Jorma Kukkonen kunnanvaltuuston johtoon

Jorma Kukkonen otti haltuunsa valtuuston puheenjohtajan paikan.

Jorma Kukkonen otti haltuunsa valtuuston puheenjohtajan paikan. Vasemmalla kunnanjohtaja Risto Niemelä ja oikealla hallintojohtaja Tapio Kataja.

Rautalammin uuden kunnanvaltuuston järjestäytymiskokous sujui ripeästi. Valtuusto jakoi uuden valtuustokauden alkaessa jaossa olleet luottamustoimet Keskustajohtoisen työryhmän tekemien esitysten mukaisesti. Kokousta oli seuraamassa parikymmentä kuntalaista ja valtuustosalin yleisöpaikat olivatkin harvinaisen täynnä.

Valtuustokauden ensimmäisen kokouksen aluksi kunnan johtoryhmän jäsenet esittäytyivät uusille valtuutetuille. Perusturvajohtaja Mira Laasonen, hallintojohtaja Tapio Kataja, koulutusjohtaja Eeva Ruotsalainen, elinkeinoasiamies Marita Leskinen, tekninen johtaja Tuure Savolainen, maaseutusihteeri Hannu Jyrkkänen sekä kunnanjohtaja Risto Niemelä kertoivat osastoidensa toiminnasta ja ajankohtaisista pinnalla olevista asioista valtuutetuille.

Kunnanvaltuuston kokouksen avasi iältään vanhin valtuutettu Pentti Puranen (ps.). Hän muistutti puheessaan, että alkavalla valtuustokaudella tullaan tekemään merkittäviä ja kauaskantoisia päätöksiä sekä linjavetoja. Hän myös toivoi yhteistyön toimivan muistuttaen vanhasta sananparresta: ”Riita ei rakenna.”

Kokouksen avannut, valtuuston iältään vanhin valtuutettu Pentti Puranen (oik.) luovutti puheenjohtajan paikan Jorma Kukkoselle.

Valtuuston vaalilautakunnan vaalin jälkeen vuorossa oli valtuuston puheenjohtajan vaali. Yksimielisesti kunnanvaltuusto valitsi puheenjohtajakseen seuraavan nelivuotiskauden ajaksi Jorma Kukkosen (sd.). Valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Tiina Puranen (kesk.) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Timo Satuli (ps.).

– Rautalampi on paikka, jossa sain käydä koulut ja jossa pidettiin huolta. Sain kasvaa kirkon, koulun ja urheilukentän turvassa, Jorma Kukkonen sanoi saatuaan käteensä valtuuston puheenjohtajan nuijan. Lähes neljä vuosikymmentä olen ollut kirkon ja yhteiskunnan tehtävissä, ja joka päivä olen kiitollinen siitä, mitä täältä olen saanut, hän jatkoi.

Kukkonen kertoi tulevalla valtuustokaudella kiinnittävänsä huomiota päätöksenteon avoimuuteen ja keskustelevaan ilmapiiriin sekä peräänkuuluttavansa myönteisyyttä syyllisten hakemisen sijasta. Hän myös vihjasi muuttavansa valtuustosalin istumajärjestystä siten, ettei valtuutettujen tarvitse tuijottaa toistensa selkiä.

– Valtuustosalin ulkopuolella tulette näkemään myös aktiivisen osallistujan, joka tunnetaan nimellä Kukkospappi, hän lupasi.

Kunnanhallituksen puheenjohtajaksi valittiin viimeksi valtuuston puheenjohtajana toiminut Anneli Jalkanen (kesk.), ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Sari Hintikka-Varis (kok.) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Ari Weide (kesk.). Kunnanhallituksen jäseniksi valittiin Jarmo Hänninen (ps.), Kaija Satuli (sd.), Kari Laitinen (kesk.) ja Kirsi Mannila (kesk.).

Puheenjohtajiksi lautakuntiin valituksi tulivat Pirkko Annala (kesk., valtuuston vaalilautakunta), Tauno Herranen (sd., tarkastuslautakunta), Pekka Saarikko (kok., keskusvaalilautakunta), Matti Vepsäläinen (kesk., perusturvalautakunta), Juho Pahajoki (kesk., tekninen lautakunta), Mika Koukkari (kesk., ympäristölautakunta) sekä Anu Hotti (kesk., sivistyslautakunta).

Kaikki valinnat luettelona ovat tämän uutisen lopussa. Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäkokousedustajien, Sisä-Savon kuntayhtymän yhtymäkokousedustajien, Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokousedustajien sekä ympäristöterveyslautakunnan jäsenen ja varajäsenen osalta valinnat jätettiin pöydälle, sillä valinnoissa tulee noudattaa tasa-arvolain edellyttämiä sukupuolikiintiöitä, eikä neuvotteluja muiden Sisä-Savon kuntien kanssa paikkojen jaosta oltu vielä käyty.

Kokouksen ainoina varinaisina asioina henkilövalintojen lisäksi oli takauksen myöntäminen Savon Kuituverkko Oy:lle sekä talousarviolainan ottovaltuuden myöntäminen kunnanhallitukselle.

Puheenjohtajan avattua keskustelun takauksen myöntämisestä Savon Kuituverkko Oy:lle Timo Satuli huomautti, että kunnan alueella on useita paikkoja johon kuituverkon rakentaminen tulisi hyvin kalliiksi ja muistutti, että paikkakunnalla toimii langattomia yhteyksiä tarjoava yritys jonka tekniikalla yhteydet voidaan joihinkin paikkoihin toteuttaa kuituverkkoa edullisemmin. Samaan seikkaan nojaten Keskustan Juho Pahajoki ehdotti asian jättämistä pöydälle, mutta veti ehdotuksensa pois kun keskustelussa kävi ilmi, että asia on jo edellisessä valtuustossa päätetty.

– Keskustelun aikana kävi ilmi, että päätöksen lykkääminen hankaloittaisi asiaa huomattavasti. Niinpä vedin lykkäysesitykseni pois, Pahajoki kertoo blogissaan.

Valtuusto myönsi takauksen jättäen pöytäkirjaan lausuman, jonka mukaisesti kunnassa turvataan langattoman verkon käyttö ja kehittyminen myös jatkossa.

Kunnanhallituksen esityksen mukaisesti kunnanvaltuusto myönsi hallitukselle valtuuden ottaa pitkäaikaista talousarviolainaa vuoden 2013 aikana enintään 3,5 miljoonaa euroa.

Valinnat luottamustoimiin

Kunnanvaltuuston tekemät valinnat luottamustoimiin sekä lautakuntiin. Suluissa perässä on mainittu henkilökohtainen varajäsen.

Valtuuston vaalilautakunta
puheenjohtaja Pirkko Annala /kesk (Tiina Puranen /kesk)
varapuheenjohtaja Timo Satuli /ps (Jarmo Hänninen /ps)
jäsen Tauno Herranen /sd (Raija Haukka /vas)

Kunnanvaltuuston puheenjohtajat
puheenjohtaja Jorma Kukkonen /sd
1. varapuheenjohtaja Tiina Puranen /kesk
2. varapuheenjohtaja Timo Satuli /sd

Kunnanhallitus
puheenjohtaja Anneli Jalkanen /kesk (Anu Hotti /kesk)
1. varapuheenjohtaja Sari Hintikka-Varis /kok (Jouko Pispala /kok)
2. varapuheenjohtaja Ari Weide /kesk (Matti Huuskonen /kesk)
jäsen Jarmo Hänninen /ps (Pentti Puranen /ps)
jäsen Kaija Satuli /sd (Heikki Korhonen /sd)
jäsen Kari Laitinen /kesk (Jarmo Karjalainen /kesk)
jäsen Kirsi Mannila /kesk (Katariina Kiviluoto-Pakarinen /kesk)

Tarkastuslautakunta
puheenjohtaja Tauno Herranen /sd (Maritta Rönkä /sd)
varapuheenjohtaja Matti Vepsäläinen /kesk (Heikki Kokkonen /kesk)
jäsen Emma Ilomäki /vas (Tapio Hänninen /vas)
jäsen Unto Siikström /kd (Jouni Lund /kd)
jäsen Sini Kultalahti /ps (Markku Sahlman /ps)

Keskusvaalilautakunta
puheenjohtaja Pekka Saarikko /kok
varapuheenjohtaja Harri Päärnilä /kesk
jäsen Sinikka Korhonen /ps
jäsen Inari Ruotanen /vihr
jäsen Tapio Hänninen /vas
Keskusvaalilautakunnan varajäsenet ovat Jouko Pispala, Jarmo Karjalainen, Tiina Puranen (Kaleva), Ulla Möller sekä Pentti Sahlberg.

Perusturvalautakunta
puheenjohtaja Matti Vepsäläinen /kesk (Harri Päärnilä /kesk)
varapuheenjohtaja Tiina Puranen /kesk (Hannu Keinänen /kesk)
jäsen Anu Hirvonen /vihr (Irene Pakkanen /vihr)
jäsen Veijo Vesterinen /sd (Satu Liimatainen /sd)
jäsen Anne Pärnänen /kok (Paula Varis /kok)
jäsen Markku Sahlman /ps (Sauli Syngelmä /ps)
jäsen Eeva-Liisa Tossavainen /kesk (Annikki Kaipainen /kesk)

Tekninen lautakunta
puheenjohtaja Juho Pahajoki /kesk (Kimmo Karvinen /kesk)
varapuheenjohtaja Jouko Pispala /kok (Pasi Raatikainen /kok)
jäsen Eeva-Liisa Puranen /ps (Reino Jäntti /ps)
jäsen Raija Hänninen /sd (Jussi Herranen /sd)
jäsen Annikki Kaipainen /kesk (Tiina Puranen /kesk)
jäsen Joni-Matti Kuikka /kesk (Matti Huuskonen /kesk)
jäsen Sami Räsänen /kd (Juhani Lehmonen /kd)

Ympäristölautakunta
puheenjohtaja Mika Koukkari /kesk (Kimmo Karvinen /kesk)
varapuheenjohtaja Pentti Puranen /ps (Lauri Lundberg /ps)
jäsen Irene Pakkanen /vihr (Janne Hirvonen /vihr)
jäsen Erkki Hänninen /sd (Jaakko Karjalainen /sd)
jäsen Katariina Kiviluoto-Pakarinen /kesk (Airi Heimonen /kesk)
jäsen Harri Päärnilä /kesk (Aimo Huovinen /kesk)
jäsen Sisko Gråsten /vas (Raija Haukka /vas)

Sivistyslautakunta
puheenjohtaja Anu Hotti /kesk (Heikki Kokkonen /kesk)
varapuheenjohtaja Riitta Hiironen /sd (Tauno Herranen /sd)
jäsen Pirkko Annala /kesk (Annikki Kaipainen /kesk)
jäsen Tero Räsänen /vihr (Anu Hirvonen /vihr)
jäsen Helena Hänninen /vas (Johanna Siikavirta /vas)
jäsen Reima Kultalahti /ps (Eeva-Liisa Puranen /ps)
jäsen Jouni Lund /kd (Unto Siikström /kd)

Käräjäoikeuden lautamiehet
Seija Karjalainen
Jussi Herranen

Jäsen Pohjois-Savon poliisilaitoksen neuvottelukuntaan
Jouko Pispala /kok (Anu Hotti /kesk)

Jäsenet Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon
Ari Weide /kesk (Kirsi Mannila /kesk)
Jorma Kukkonen /sd (Timo Satuli /ps)

Jäsen Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon
1. varapuheenjohtaja Sari Hintikka-Varis /kok (Juho Pahajoki /kesk)

Jäsen Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuustoon
Emma Ilomäki /vas (Unto Siikström /kd)

Maanjakotoimitusten uskotut miehet
Virpi Koivistoinen /kesk
Axel Hämäläinen /kesk
Timo Lindsberg /kesk
Sari Hintikka-Varis /kok
Markku Sahlman /ps
Marja-Liisa Kaikkonen /sd

Maaseutulautakunnan jäsen
Kari Laitinen /kesk (Timo Lindsberg /kesk)

Päivitetty 29.01.2013 23:07: Lisätty lainaus Juho Pahajoen blogista (http://juhopahajoki.net/?p=360)
Päivitetty 31.01.2013 08:50: Hannu Jyrkkäsen nimi puuttui johtoryhmästä.

1 kommentti

  1. hannes Rossi

    02.02.2013 at 21:28

    Onnittelut kaikille valituille. Voimaa ja viisautta vaativassa tehtävässä.
    Hannes Rossi. Mökkiläinen Konneveden rannalta.
    Joensuun kaupungin valtuutettu.

Vastaa