Kannanotto: Kelataksiuudistus horjuttaa perusturvallisuutta ja nakertaa elinvoimaa

Tänä kesänä maaseutukunnissa on eletty jännittyneitä, jopa kauhunsekaisia tilanteita ja tuntemuksia kelataksien toimitusvarmuuden horjuessa pahasti. Kunnat ovat saaneet runsaasti yhteydenottoja asukkailta siitä, ettei kelakyytiä saa, jonotusajat tilausnumeroon ovat hirveän pitkiä, tilattu kyyti ei tule, taksi ei saata asiakasta, eikä paluukyydistä ole tietoa. Kelatakseja on liian vähän ja siksi ne ajavat hämmästyttävän pitkiä matkoja maakunnan laidalta toiselle. Tämä ei ole kovinkaan taloudellista ja ekologista palvelun uudistamista. Kela ja välityskeskus tulevat saamaan reklamaation näistä kuntien tietoon tulleista epäkohdista. 

On hämmästyttävää, että kilpailutuksissa yleisesti vaadittava toimitusvarmuus on hoidettu näin huonosti. Kilpailutuksen voittanut välityskeskus ei ole saanut tarvittavaa määrää autoilijoita mukaan pääasiassa epäreiluksi ja kannattamattomaksi koetun sopimuksen vuoksi. Ongelma ei ole vain hinta, vaan myös päivystysvelvoite ja vasteaika. Kelataksin päivystysaika on vuorokauden ympäri, jolloin muita kyytejä ei juurikaan voi ottaa vastaan. On myös hämmästyttävää, että kaikissa muissa tieliikennekuljetuksissa on tarkat piirturit ja sallitut ajoajat, mutta kelataksiyrittäjä voi ajaa vaikka kuinka väsyneenä. Väistämättä yrittäjän on ajettava itse, koska sopimuksen mukainen korvaus ei mahdollista työvoiman palkkausta. Tämä koettelee asiakkaan turvallisuuden lisäksi myös taksiyrittäjän ihmisoikeuksia. 

Ongelmia on aiheutunut myös sairaankuljetukseen; ambulanssia on hälytetty siirtokuljetuksiin ja se on pois ennestäänkin jo tiukille vedetystä päivystysvalmiudesta. 

Sen lisäksi, että tällä uudistuksella romutetaan asukkaiden mahdollisuutta saada tasavertaista palvelua ja horjutetaan erityisesti maaseutukuntien asukkaiden perusturvallisuutta, tämä nakertaa myös maaseudun elinvoimaa. Kelakyydit ovat maaseudun takseille oleellinen tulon osa, noin 60-75 % kaikesta ajosta. On kohtalon ivaa, että samaan aikaan tapahtunut laajempi taksiuudistus vapautti taksiautoilijat paikkakunnasta riippumattomaksi. Näin ollen maaseudun takseista kynnelle kykenevät lähtenevät päivystämään ruuhkaisempiin paikkoihin kaupunkeihin, eikä taksikyytiä maalla saata saada edes normaalikorvauksella. Kun peruspalvelurakennetta rapautetaan, on sillä vaikutuksensa myös muuhun elinkeinotoimintaan, kuten hoiva- ja matkailuyritysten toimintaedellytyksiin. 

On havaittavissa, että kunta joutunee jälleen maksumieheksi, koska kelataksiuudistus lisää perusturvan ja terveydenhuollon kustannuksia mm. hoitoperuutusten ja terveydentilan huonontumisen vuoksi. 

Vaadimme, että Kela tekee välittömästi toimenpiteitä tämän uudistuksen epäkohtien korjaamiseksi, koska odottamalla toimitusvarmuus ei tule paranemaan, vaan heikkenee päivä päivältä. Taksiyrittäjät eivät voi odottaa enää useita viikkoja näin heikolla tulonmuodostuksella. Osa yksinyrittävistä takseista on jo lopettanut. Toivottavasti kelataksiuudistuksen korjausliikkeessä ei myöskään mene yhtä kauan kuin toimentulotukiuudistuksessa. 

Näkisimme, että entinen järjestelmä, jossa jokainen taksi oli oikeutettu vastaanottamaan kelakyydin, olisi toimiva, sekä asiakkaan että maaseudun elinvoiman kannalta paras. 

Keiteleen kunta, kunnanjohtaja Hanna Helaste 

Pielaveden kunta, kunnanjohtaja Vilma Kröger 

Rautalammin kunta, kunnanjohtaja Anu Sepponen 

Suonenjoen kaupunki, kaupunginjohtaja Juha Piiroinen 

Tervon kunta, kunnanjohtaja Petteri Ristikangas 

Vesannon kunta, kunnanjohtaja Pasi Lievonen 

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy, toimitusjohtaja Olli Tiainen 

1 kommentti

Vastaa