Raimo Jalkanen koosti yhteen Törmälän elämää 1600-luvulta lähtien

Kronikka elämästä Kosken pappilassa ja Törmälässä

Raimo Jalkasen toimittama Törmälän historiikki julkaistiin sunnuntaina.

Törmälässä vietettiin sunnuntaina Kirkkaiden vesien paratiisissa – elämää Kosken pappilassa ja Törmälässä -kirjan julkistamistilaisuutta. Raimo Jalkasen toimittama teos esittelee Törmälän historiaa ja sen vaiheita aina 1600-luvulta viime vuoteen saakka.

Törmälän historia alkaa 1600-luvun lopulta, jolloin tila otettiin Rautalammin seurakunnan kappalaisen pappilaksi. Vuodesta 1940 vuoteen 1978 Törmälä toimi työ- ja koulukotina, minkä jälkeen paikka toimi Sisälähetysseuran ja myöhemmin Kirkkopalveluiden leirikeskuksena vuoteen 2014, jolloin tila myytiin nykyisille yrittäjille.

Tilaisuuden avannut Törmälän ystävät ry:n puheenjohtaja Anja Ahonen totesi, että merkittävää teoksessa on entisten työntekijöiden ja ystävien muistot, joita ei aikaisemmin ole julkisesti dokumentoitu. Kirjan on kustantanut Törmälän ystävät ry.

Raimo Jalkanen luonnehti teostaan ennemminkin kronikaksi kuin historiikiksi. Hän kertoi kirjan kirjoittamisen avanneen uusia näkökulmia historiantulkintaan. Jalkanen on kerännyt kirjaan tietoa jokaisesta Törmälässä asuneesta kappalaisesta.

”Historiankirjat on kirjoitettu kirkkoherrojen ehdoilla, he johtivat kokouksia, tekivät päätöksiä ja saivat kunnian. Kuitenkin todellisen seurakuntatyön kansan parissa tekivät kappalaiset”, Jalkanen totesi.

277-sivuinen, runsaasti kuvitettu teos kokoaa yhteen mielenkiintoisen osan paikallishistoriaa, onhan Törmälä tilana palvellut niin Rautalammin seurakuntaa, Vaalijalaa kuin Sisälähetysseuraakin.

Teosta myyvät Rautalammin museo ja Rautalammin kirjasto.

Vastaa