Lasten kotihoidontukea maksetaan 150 euroa kuukaudessa

Rautalammin kunnanhallitus on päättänyt kotihoidontuen kuntalisän maksuperusteista. Kunnanvaltuusto päätti kotihoidontuen kuntalisän palauttamisesta talousarvioon joulukuussa ja varasi talousarvioon 40.000 euron määrärahan.

Kunnanhallituksen päätöksen mukaan Rautalampi-lisän määrä on 150 euroa kuukaudessa, josta pidätetään verot. Lisää maksetaan perheille, joissa on alle 3-vuotias lapsi ja joille maksetaan Kelan kotihoidontukea. Kuntalisä myönnetään äitiyspäivä- ja vanhempainrahakauden päättymisen jälkeen siihen saakka, kun perheen nuorin lapsi täyttää kolme vuotta. Tuen saamisen ehtona on, että oma vanhempi hoitaa kotona kaikkia perheen alle kouluikäisiä lapsia eikä samaan aikaan saa palkkatuloa tai työttömyyskorvausta.

Vastaa