Lukion korjausrakentaminen puhutti valtuustoa

Lukion remontti puhutti valtuustoa. Jarmo Hänninen muistutti, että korjaustoimiin on ryhdyttävä tilanteen niin vaatiessa.

Lukion remontti puhutti valtuustoa. Jarmo Hänninen muistutti, että korjaustoimiin on ryhdyttävä tilanteen niin vaatiessa.

Rautalammin kunnanvaltuuston kevään viimeisessä kokouksessa valtuutettuja puhututti eniten lukion korjausrakentamishanke.

Kunnanhallitus esitti kunnanvaltuustolle, että Rautalammin kunta hakee opetusministeriöltä avustusta lukion korjausrakentamiseen. Perusteluna avustuksen hakemiseen olivat rakennuksessa havaitut ja epäillyt kosteusvauriot. Lisäksi kunnanhallitus esitti kunnanvaltuustolle hankkeen käynnistämistä kuluvan vuoden aikana, mikäli hankkeelle saadaan avustuspäätös. Kunnanhallituksen esityksen mukaan asia otetaan uudelleen käsiteltäväksi, mikäli hankkeen avustusmäärään tulee oleellisia muutoksia.

Jaakko Vesterinen esitti, että päätös hankkeen käynnistämisestä tehdään, kunnes saatavasta avustuksesta on saatu päätös. Lisäksi Vesterinen muistutti valtuutettuja siitä, että aiemmin lukion peruskorjausta suunnitteltaessa puhuttiin huomattavasti nykyisiä 15-25 prosentin tukiosuuksia suuremmista avustuksista. Vesterisen tekemää esitystä kannattivat Jarmo Hänninen, Kaija Satuli ja Raija Haukka.

Jarmo Hänninen totesi, että kunnan tehtävä on huolehtia siitä, että niin koulu- kuin muutkin kunnan tilat ovat asianmukaisessa kunnossa. Hän muistutti, ettei lukiorakennuksen kunnossa ole ilmennyt sellaisia puutteita, jotka vaatisivat hankkeen kiirehtimistä.

Axel Hämäläinen totesi korjaushankkeen olevan välttämätön satsaus tulevaisuuteen ja tähän päivään ilmoittaen keskustan valtuustoryhmän kannattavan yksimielisesti kunnanhallituksen esitystä.

Kaija Satuli muistutti, että avustuksia ei voida lähteä hakemaan virheellisin perustein, minkä vuoksi rakennuksen kunto on selvitettävä ennen hankkeen aloittamista.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen äänin 12-9. Jaakko Vesterinen, Timo Satuli, Jarmo Hänninen, Kaija Satuli, Raija Haukka ja Tapio Hänninen jättivät asiasta eriävän mielipiteen.

Hermanninrannan asemakaava, Murtoniemen ranta-asemakaava ja Hankavesi-Kalajanjärven ranaosayleiskaava hyväksyttiin kokouksessa yksimielisesti. Samoin hyväksyttiin kunnan vuoden 2011 tilinpäätös ja arviontikertomus.

Seuraavan kerran Rautalammin kunnanvaltuusto kokoontuu elokuussa.

Vastaa