Maneesin rungon mitoituksessa havaittiin puutteita

Ratsastusmaneesin rakenteet kunnostetaan

Rautalammilla maneesin katto on pidetty vapaana lumesta, joten kantavat rakenteet ovat säilyneet puutteista huolimatta kunnossa. Arkistokuva.

Rautalammilla on parhaillaan menossa Ratsastuskeskuksen maneesin rakenteiden korjaussuunnittelu. Maneesin rakenteiden kunto on usean vuoden ajan herättänyt epäilyjä.

Rakenteet tarkastettiin vuonna 2012, mutta tarkastajalta puuttui teräsrakenteiden suunnitteluun ja tarkastukseen vaadittu pätevyys. Niinpä rakenteet päätettiin tarkastaa uudelleen viime vuonna, jolloin havaittiin ettei maneesista ole rakennesuunnitelmia. Syyskuussa tehdyssä katselmuksessa havaittiin, ettei rakenteissa ollut tapahtunut silminnähtäviä muodonmuutoksia. Laskelmien mukaan jäykistysmitoitus oli kuitenkin puutteellinen.

Vaikka muodonmuutoksia ei ollut tapahtunut, olisi paha lumikuorma voinut laskelmien mukaan johtaa hallin sortumiseen. Rakenteiden tarkastajan mukaan käytetyt teräsprofiilit ovat olleet myötölujuudeltaan odotettua vahvempia eikä suurta lumikuormaa ole katolle kertynyt, mikä on säästänyt Rautalammin maneesin ongelmilta. Maneesin kantavat rakenteet toimittanut yritys on sama, jonka valmistama halli sortui Laukaassa helmikuussa 2013.

Korjaustyöt maneesilla aloitetaan korjausuunnitelman valmistuttua. Ennen korjaustöiden valmistumista maneesin katto pidetään vapaana lumikuormasta, kuten tähänkin saakka. Asiasta päätti Rautalammin tekninen lautakunta kokouksessaan viime torstaina.

Vastaa