Siirtoviemärin rakentaminen alkaa

Siirtoviemäriä Kerkonkosken ja Rautalammin kuntakeskuksen välille aletaan rakentaa marraskuun aikana. Rakennuttajana on Pohjois-Savon ely-keskus ja hanke toteutetaan valtion vesihuoltotyönä yhdessä Rautalammin kunnan kanssa. Kustannusarvio on 2,1 miljoonaa euroa, valtion rahoitusosuuden on myöntänyt ympäristöministeriö.

Kerkonkosken jätevedenpuhdistamo poistetaan käytöstä, kun siirtoviemäri valmistuu. Siirtoviemärillä tulee olemaan suuri merkitys vesienhoidon ja haja-asutuksen viemäröinnin kannalta, sillä noin 180 kiinteistöllä on mahdollisuus viemäröintihankkeeseen.

Siirtoviemärin rakentamisen yhteydessä rakennetaan osalle matkaa myös vesijohtoa. Rakennettavan siirtoviemärin pituus on noin 18 kilometriä, vesijohtoa rakennetaan noin seitsemän kilometriä.

Siirtoviemäri ja uusi vesijohto on määrä saada käyttöön helmikuussa 2016. Viimeistelytyöt jatkunevat syksyyn saakka. Kokonaisurakkana toteutettavan hankkeen urakoitsijaksi on kilpailutuksen perusteella valittu Maansiirto Suuronen Oy.

2 kommenttia

Vastaa